Geotermikus fúrás

Fúrás, tervezés és engedélyeztetés

A geotermikus szondafúrás célja olyan furatok elkészítése, amelyekbe talajhőszondát építenek. A furatok 140-160 mm átmérőjű gyűrűsteret takarnak, 100 méteres talpmélységgel. A geotermikus fúrás után ezekbe a furatokba talajhőszondát építünk be. A szonda lehet 32 mm-es átmérőjű, négycsöves, speciálisan erre a célra kifejlesztett műanyagcső vagy 40 mm-es átmérővel rendelkező, kétcsöves műanyagcső.

A szondafúrás menete:

A furatokat egymástól minimum 6 méter sugarú körben kell elhelyezni, a talajszerkezettől függően, illetve a tervdokumentációnak megfelelően. A geotermikus szondafúrás során speciális környezetbarát, úgynevezett viszkozitásnövelő, iszapjavító anyagokat használunk fel. Amennyiben indokolt, védőcsövezést is alkalmazunk.

A talajhőszonda leépítése után bentonitos cementtel töltjük ki a furatot a talaj- és rétegvizek védelme és a hőátadó képesség érdekében. Egy ilyen kollektor 4,5-5 kW energiát tud biztosítani talajszerkezettől és a leépítési minőségtől függően. A munkafolyamat végén a szondákat átfolyás-, illetve nyomáspróba elvégzése után csatlakoztatjuk a gerincvezetékhez, végül rákötjük a hőszivattyúra.

Fűtésre, HMV-re és passzív hűtési célokra egyaránt használhatjuk.

Termikus tömedékelés

A német VDI40 szabvány szerinti szondatelepítésnél a gyűrűsteret tömedékelni kell az optimális hőátadás és a szonda talajba történő fizikai bekötése érdekében.

Ehhez az eljáráshoz kifejezetten talajhőszondához kifejlesztett fagyálló tömedékelő anyagokat használunk. Ilyen agyagok különféle kivitelekben léteznek: kb. 0,7-1,5 t/m3-től felhasználási mennyiséggel 1,2 W/mK-től 2,40 W/mK hővezető képességgel.

A VDI 40 szabvány lényege, hogy a furatokat talpról, légzárványmentesen kell feltölteni, egy furatfeltöltő csövön keresztül, ami lent is marad, hogy a visszahúzáskor ne sérüljön a leépített csővezeték.

Anyagtakarékossági, és hatásfok-javítási okokból igen FONTOS, hogy a szuszpenziót egyenletes állagúra keverjük, egy szintén erre a célra kifejlesztett kolloidkeverő, és injektáló berendezéssel!

Geotermikus szondateszt

A “Geothermal Response Test” a kiinduló alapértékeit adja meg a pontos szondamező meghatározásának.
Szolgáltatásunk lényege, hogy optimalizálja a szondamező kialakítását, ezzel biztosítva a kiépítendő rendszer telepítésének és működésének költséghatékonyságát, illetve hosszú távú megbízhatóságát.

Geotermikus földhőszonda tesztelése egy meglévő szondán keresztül:

  • tesztelő berendezés összeszerelése és beüzemelése, a szonda légtelenítése
  • a tesztelés elindítása
  • a tesztelés időtartama: ~ 48h
  • a tesztelő berendezés leszerelése
  • a hőmérsékletprofil felvétele a teljes szondamélységben
  • 4 alkalommal: nyugalmi állapotban, 1, 2, ill. 3 órával a tesztelés után

Eredmények meghatározása (GeRT-CAL-2-0-10 program segítségével)

  • a talaj (földtani közeg) hővezető képességének a meghatározása
  • a fokozatmentes tesztelés minőség ellenőrzése
  • a termikus fúrólyuk ellenállás meghatározása
  • a hőmérsékletprofil alakulásának értelmezése